Infromačný seminár v Banskobystrickom kraji (Lučenci) k výzve - kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14


Dátum: 05.02.2018

Obrázok k aktualite Infromačný seminár v Banskobystrickom kraji (Lučenci) k výzve - kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14)

Termín a miesto konania:
5. februára 2018 (pondelok) / Lučenec
Okresný úrad Lučenec, veľká zasadacia miestnosť  Námestie Republiky 26, Lučenec

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 31. januára 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk .

Pozvánka

 
Skočiť na hlavné menu