Informovanosť občanov o regionálnej politike EÚ a jej vnímanie


Dátum: 01.10.2015

Obrázok k aktualite Informovanosť občanov o regionálnej politike EÚ a jej vnímanie
Prieskumy Eurobarometra (cezhraničná spolupráca; vnímanie a povedomie občanov o regionálnej politike EÚ), ktoré boli predstavené na rokovaní SAWP dňa 28. 9. 2015.
Informovanosť občanov
Skočiť na hlavné menu