Informačný seminár v Žilinskom kraji "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ"


Dátum: 06.03.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Žilinskom kraji "Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ"
Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja, Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“
 

Termín a miesto konania:
6.marca 2018 (utorok), Žilina o 9:15 hod.
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
 
Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: ipc@zilinskazupa.sk najneskôr v termíne do 1.3.2018, 12:00 hod.

POZVÁNKA      NÁVRATKA

 

Skočiť na hlavné menu