Informačný seminár v Žilinskom kraji k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16


Dátum: 18.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Žilinskom kraji k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného protredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Žilinského samosprávneho kraja organizujú informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameraným na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v ostatných regiónoch  a v menej rozvinutých okresoch a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Dátum:
18. január 2018 (štvrtok) o 10:30 hod.

Miesto:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 12.1.2018, 12:00 hod. na e-mail: ipc@zilinskazupa.sk .

Pozvánka
Návratka


Skočiť na hlavné menu