Informačný seminár v Trnavskom kraji pre žiadateľov a prijímateľov na tému "Štátna a minimálna pomoc"


Dátum: 16.04.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Trnavskom kraji pre žiadateľov a prijímateľov na tému  "Štátna a minimálna pomoc"
Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na "Seminár k štátnej a minimálnej pomoci", 
ktorý sa uskutoční dňa 16. apríla 2018 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja v kongresovej sále.
Prihlásiť sa môžete zaslaním návratky na e-mail ipc@trnava-vuc.sk najneskôr do 11. apríla 2018.Pozvánka
Skočiť na hlavné menu