Informačný seminár v Trnavskom kraji k výzve OPĽZ-PO5-2017-2


Dátum: 29.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Trnavskom kraji k výzve OPĽZ-PO5-2017-2
 Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozývajú na informačný seminár k vyhlásenej výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ – kód výzvy OPLZ-PO5-2017-2, ktorý sa bude konať 29. januára 2018 o 9:00 hod v Trnave na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.
 
Na informačný seminár sa prihlásite zaslaním e-mailu na david.bodnar@minv.sk najneskôr do 26.1.2018

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu