Informačný seminár v Trnavskom kraji k výzvam z OPVaI.


Dátum: 08.02.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Trnavskom kraji k výzvam z OPVaI.
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
 
Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).
 
Informačný seminár sa bude konať dňa 8. februára 2018 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.
 
Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 5. februára zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk.  Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR TRNAVA. Účasť na seminári je bezplatná


Pozvánka

Skočiť na hlavné menu