Informačný seminár v Trnave pre úspešných prijímateľov z 3. kola a 4. kola výzvy s názvom „V základnej škole úspešnejší“


Dátum: 07.11.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Trnave pre úspešných prijímateľov z 3. kola a 4. kola výzvy s názvom „V základnej škole úspešnejší“

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. a 4. kola výzvy s názvom „V základnej škole úspešnejší.

Seminár sa uskutoční dňa 7. novembra 2018 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 4. novembra 2018 prostredníctvom pozvánky uverejnenej na linku: https://www.minedu.sk/informacny-seminar-pre-uspesnych-prijimatelov-z-3-a-4-kola-vyzvy-v-zs-uspesnejsi/

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu