Informačný seminár v Prešove k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – OPLZ-PO5-2017-1


Dátum: 18.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Prešove k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – OPLZ-PO5-2017-1
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci a Informačno-poradenským centrom v Prešove pozývajú na Informačný seminár k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – OPLZ-PO5-2017-1.

Dátum a miesto:
18.01.2018, od 09:00 do 14:00 hod.
malá zasadačka Okresného úradu Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov


Na informačný seminár sa prihláste zaslaním mailu na david.bodnar@minv.sk najneskôr do 16.01.2018.

Pozvanka
Skočiť na hlavné menu