Informačný seminár v Košickom kraji k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.


Dátum: 15.03.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Košickom kraji  k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Košického samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)
 
Termín a miesto konania:
15. marca 2018 (štvrtok) / Košice
Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
 
 
Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 07. marca 2018 zaslaním e-mailu na adresu
vyzvy@mhsr.sk. Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR KOŠICE.

Pozvánka

Skočiť na hlavné menu