Informačný seminár v Košickom kraji k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1./3.1.2/01.


Dátum: 30.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Košickom kraji k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1./3.1.2/01.
Imlementačná agentúra MPSVaR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Košiciach k výzvam:


OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
OP ĽZ DOP 2017/3.1./3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností
 
Dátum a miesto:
30. januára 2018 (utorok) o 10,00 hod. 
vo Verejnej knižnici Jana Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košic
e

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 23.01.2018.

https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacny-seminar-k-vyzve-op-lz-dop-20174.1.202-v-kosiciach
Skočiť na hlavné menu