Informačný seminár v Košiciach zameraný na výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja


Dátum: 11.09.2018

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji pripravilo v spolupráci s Výskumnou agentúrou  informačný seminár zameraný na výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04,
  • Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05,
  • Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06,
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel , kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07,
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.

Seminár sa uskutoční dňa 11.9.2018 v študovni Verejnej knižnice Janka Bocatia, Hviezdoslavova 5 v Košiciach. Viac informácií a prihlasovanie: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/22-informacny-seminar-pre-ziadatelov-nfp-v-ramci-vyziev-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja


Skočiť na hlavné menu