Informačný seminár v Košiciach zameraný na výzvu na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem


Dátum: 14.09.2018

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji pripravilo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva  SR informačný seminár zameraný na výzvu na podávanie projektových zámerov zameraných  na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Seminár sa uskutoční dňa 14.9.2018 v študovni Verejnej knižnice Janka Bocatia, Hviezdoslavova 5 v Košiciach.

Viac informácií a prihlasovanie: https://www.opvai.sk/media/99881/pozv%C3%A1nka-ke-1492018.pdf


Skočiť na hlavné menu