Informačný seminár v Banskobystrickom kraji pre žiadateľov k výzve z OP ĽZ


Dátum: 05.04.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Banskobystrickom kraji pre žiadateľov k výzve z OP ĽZ
Implementačná agentúra MPSVaR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v Banskej Bystrici k výzve: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Termín a miesto konania:
05. apríla 2018(štvrtok) o 10,00 hod., v priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk . 
Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. 
V predmete e-mailu uveďte „IS BANSKÁ BYSTRICA". 
Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. 
Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 
Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do  02.04.2018


Pozvánka
Skočiť na hlavné menu