informačný seminár v Banskej Bystrici pre žiadateľov o NFP v rámci výziev Výskumnej agentúry


Dátum: 12.09.2018

Výskumná agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov o NFP v rámci:

  • výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
  • výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
  • výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
  • výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel , kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
  • výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Termín a miesto konania: 12. septembra 2018 (streda), Banská Bystrica Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň na 1. poschodí

Dôležité info: Informačný seminár je určený iba pre žiadateľov NFP v rámci výziev DSV, ktorí sa prihlásili cez elektronickú prihlášku na webovom sídle www.vyskumnaagentura.sk. Viac info na tel. 02/210 13 818

Pozvánka a program 


Skočiť na hlavné menu