Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôlok v obciach s prítomnosťou MRK


Dátum: 25.10.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôlok v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici Vás pozýva na informačný seminár k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôlok v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít –  kód výzvy v ITMS2014+ – OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

Miesto a termín: štvrtok 25. októbra 2018 – Banská Bystrica od 9:30 do 14:00 vo veľkej sieni na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 05 Banská Bystrica

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22. októbra zaslaním e-mailu na adresu david.bodnar@minv.sk. Do predmetu e-mailu uveďte. INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA. Účasť na seminári je bezplatná a účastníkom bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu