Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle OP VaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.


Dátum: 14.03.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle OP VaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja vás pozývajú dňa 14. marca 2018 do Banskej Bystrice na informačný seminár pre žiadateľov k výzve na  predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OP VaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Vašu účasť potvrďte najneskôr 07. marca 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk  .

Do predmetu e-mailu, prosíme uviesť nasledovný text: INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA.

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu