Informačný seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Prešovskom kraji na tému VO


Dátum: 31.05.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Prešovskom kraji  na tému VO
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Verejné obstarávanie v projektoch financovaných z EŠIF “. 

Termín konania: 31. máj 2018 (štvrtok) o 9.00 hod.
Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, Veľká zasadačka II. Poschodie

Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online formulára (súčasť pozvánky) do 29.5.2018, (alebo do naplnenia kapacity miestnosti).

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu