Informačný seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Nitrianskom kraji - ITMS2014+


Dátum: 07.06.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Nitrianskom kraji - ITMS2014+
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie, ktoré je určené pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov:

Systém ITMS 2014+  nástroj na správu eurofondov v Slovenskej republike 

Miesto konania:  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kupecká 3, Nitra
Dátum: 07. jún 2018
Čas: 8:00 hod.

Pozvánka

Návratka
 

Skočiť na hlavné menu