Informačný seminár pre žiadateľov v Žilinskom kraji k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40


Dátum: 12.06.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov v Žilinskom kraji k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja
Vás pozývajú na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Dátum: 
12. júna 2018 (utorok) o 9:30 hod. 

Miesto: 
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina 

Účasť je potrebné potvrdiť prostredníctvom online prihlasovacieho formulára (súčasť pozvánky) najneskôr do 6. júna 2018.

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu