Informačný seminár pre žiadateľov v Prešovskom kraji k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14


Dátum: 06.02.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov v Prešovskom kraji k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

Termín a miesto konania:
6. februára 2018 (utorok) / Prešov
Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 3, Prešov


Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 31. januára 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR PREŠOV.

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu