Informačný seminár pre žiadateľov v Banskobystrickom kraji k výzvam z OPVaI


Dátum: 13.02.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov v Banskobystrickom kraji k výzvam z OPVaI
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja vás pozývajú dňa 13. februára 2018 do Banskej Bystrice na informačný seminár pre   žiadateľov k výzvam na  predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
 
Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).


Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 9. februára zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA.

Pozvánka
 
 

Skočiť na hlavné menu