Informačný seminár pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v Košiciach


Dátum: 11.09.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v Košiciach
Výskumná agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR  pre žiadateľov NFP v rámci:

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel , kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
 
Termín a miesto konania:
11. septembra 2018 (utorok), Košice
Priestory Verejnej knižnice Janka Bocatia, ul. Hviezdoslavova 5, 042 66, Košice
 
Program

08:00 – 08:45                                 Registrácia
08:45 – 09:00                                 Predstavenie IPC KE
09:00 – 10:00                                 Nové nastavenia v rámci výziev DSV, nové
                                                          podmienky
10:00 – 11:00                                 Informačný systém Výskumnej agentúry - nový  ň
                                                          rozpočet
11:00 – 11:30                                 Coffee break - prestávka
11:30 – 12:30                                 Proces verejného obstarávania
12:30 – 13:30                                 Diskusia, záver seminára
 
Dôležité info: 
Informačný seminár je určený iba pre žiadateľov  NFP v rámci výziev DSV, ktorí sa prihlásili cez elektronickú prihlášku na webovom sídle www.vyskumnaagentura.sk.
Viac info na tel. 02/210 13 818

V priloženej prezentácii nájdete informácie, ktoré vám pomôžu pri vypracovaní žiadostí o NFP a eliminovaní nedostatkov. Tento dokument nie je súčasťou programu informačného seminára. V rámci diskusie však bude priestor na prediskutovanie otázok v ňom obsiahnutých.
Eliminovanie nedostatkov pri predkladaní ŽoNFP , verzia Stiahnuť
 

VA si vyhradzuje právo na zmenu programu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia   11.09.2018 08:00
Koniec podujatia   11.09.2018 15:00
Začiatok registrácie 28.08.2018 08:00
Kapacita 100
Registrovaní 44
Dostupné miesto 56
Koniec registrácie 09.09.2018 23:00

Skočiť na hlavné menu