Informačný seminár pre žiadateľov k výzve na podporu sociálnych inovácií z OP VaI v Prešove


Dátum: 11.10.2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Prešovskom samosprávnom kraji Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sociálnych inovácií ( OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 ). 

Termín konania11. októbra 2019 (piatok), od 10 hod

Miesto konaniaÚrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2.poschodie, Prešov

Pozvánka a program

Účasť na seminári je bezplatná. Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 7. októbra 2019 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR PREŠOV.

Tešíme sa na vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu