Informačný seminár pre žiadateľov a prijímateľov Operačného programu Rybné hospodárstvo v Žiline


Dátum: 23.10.2019

nformačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán Operačného programu Rybné hospodárstvo Vás pozýva na Seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

Termín a miesto konania: 23. október 2019 (streda), Žilina o 10:00 hod. Klubovňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené  občerstvenie. Svoju účasť, prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu