Informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. kola a zo 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší".


Dátum: 07.11.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. kola a zo 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší".
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. kola a zo 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší".
 
Termín a miesto konania informačného semináru:
 
7. 11. 2018 v Trnave– prihlasovanie na seminár TU 
Miesto konaniakongresová sála Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Začiatok: od 09:30 (registrácia účastníkov prebieha od 9:00)

 
 
Viac informácií o výzve na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší nájdete na: https://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

Skočiť na hlavné menu