Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy Podpora opatrovateľskej služby v Nitre


Dátum: 14.03.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR  Vás pozývajú na informačný seminár  pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Termín: 14. marca 2019 (štvrtok)

Adresa: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01  Nitra
prednášková miestnosť A2

Registráciu účasti prosíme potvrdiť TU.

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Lektori Vám na otázky zodpovedajú počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu