Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Podpora pracovných miest" v Prešove


Dátum: 12.09.2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest.

 

Termín konania: štvrtok 12.9.2019, od 9:30 hod

Miesto konania : Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadačka II. Poschodie

 

Prihlásiť na seminár je možné prostredníctvom on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.

Pozvánka a program.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu