Informačný seminár pre prijímateľov výzvy „Podpora pracovných miest“ v Nitre


Dátum: 16.09.2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

TERMÍN A MIESTO KONANIA: Pondelok, 16. septembra 2019, od 9:30 hod., v Nitre, Agroinštitút Nitra, prednášková miestnosť A2.

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu