Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Podpora pracovných miest" v Košiciach


Dátum: 11.09.2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Košického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

TERMÍN A MIESTO KONANIA: Streda 11. septembra 2019 o 9:30 hod., Košice.

Prihlásiť na seminár je možné prostredníctvom on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu