Informačný seminár pre prijímateľov výziev 25,26,27 MH SR - Operačný program Integrovaná infraštruktúra


Dátum: 05.08.2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre územie Prešovského kraja, Informačno-poradenským centrom pre územie Prešovského kraja – pracovisko v Humennom a Informačno-poradenským centrom pre územie  Banskobystrického kraja Vás pozýva na on-line informačný seminár pre prijímateľov v rámci výziev OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Dátum konania: 05. augusta 2021 o 9.30 hod.

Na informačný seminár nie je potrebná registrácia. Link na pripojenie sa prostredníctvom platformy Microsoft Teams bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu na webovom sídle Operačného programu integrovaná infraštruktúra - www.opvai.sk

 

Odkazy na výzvy:


Skočiť na hlavné menu