Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!. Bratislava


Dátum: 29.05.2017

Obrázok k aktualite Informačný seminár  pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!. Bratislava
Informačný seminár  pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!29. 5. 2017                Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave
(spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava


PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
                              žiadatelia,...)

10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45      Merateľné ukazovatele
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia
13:00                    Záver seminára


Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

Skočiť na hlavné menu