Informačný seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trnave


Dátum: 10.09.2019

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj v spolupráci s odbornými lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na informačný seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktorý sa uskutoční dňa 10. septembra 2019 v hoteli IMPIQ, B.S. Timravy 2 v Trnave.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára po kliknutí na tento odkaz najneskôr do 4. septembra 2019.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu