Informačný seminár „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“ v Nitre


Dátum: 28.11.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitrianskom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“.

Dátum konania: 28. a 29.11.2019
Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická ulica 4, Nitra, prednášková miestnosť – Štúdio
Kontakt: Viera.OcenasKacvinska@ia.gov.sk

Program seminára

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu