Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS) v Košiciach


Dátum: 01.10.2019

Implementačná agentúra Ministertsva práce, scoiálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Košický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS).

Termín a miesto konania: 1.október 2019, o 10:00 hod, Zasadacia miestnosť č.310 divízna budova, Úradu Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice

Program seminára


Skočiť na hlavné menu