Informačný seminár národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb v Nitre


Dátum: 21.09.2020

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár v rámci národného projektu

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Dátum konania: 21. september (pondelok), 9:00

Miesto konania: Agroinšitút Nitra, Akedemická 4, prednášková miestnosť – Štúdio

Na podujatí Vám poskytneme základné informácie o procese deinštitucionalizácie a aktivitách projektu, vysvetlíme Vám podmienky účasti zariadení sociálnych služieb v projekte a budeme sa snažiť rozptýliť obavy týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie. V rámci informačného seminára bude priestor aj na zodpovedanie prípadných otázok.

Registrujte sa, prosím, do 11. 09. 2020 prostredníctvom elektronického formulára po kliknutí na tento odkaz. 

V prípade nepriaznivej situácie týkajúcej sa pandémie COVID-19, sa bude Informačný seminár konať formou online, kedy všetkým prihláseným účastníkom včas zašleme prihlasovací link.

Program podujatia


Skočiť na hlavné menu