Informačný seminár na tému sociálnych/obecných podnikov a plán výziev v Košiciach


Dátum: 03.07.2019

Dátum: 3. 7. 2019
Miesto konania akcie: Košice

Informačno – poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja Okresného úradu v Gelnici, si Vás dovoľuje pozvať na seminár zameraný na tému sociálnych/obecných podnikov a plán výziev,  ktorý sa uskutoční dňa 3. júla 2019 od 11:00 h, v aule Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v priestoroch Okresného úradu v Gelnici, Hlavná 1, Gelnica.

 

Program podujatia:

11:00 – 11:30

Sociálne podnikanie a možnosti jeho financovania

Mgr. Anežka Kuchtová – regionálna koordinátorka Centra sociálnej ekonomiky

11:30 – 12:00

Obecné podniky v podmienkach NRO

Ing. Matej Puzder, PhD. – koordinátor NRO okresov pre Košický samosprávny kraj

12:00 – 12:30

Plán výziev pre rok 2019

Mgr. Ing. Kamil Kubík – referent pre informovanie a komunikáciu

Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

 

Potvrdenie účasti a nahlásenie mien účastníkov Vás prosíme zaslať do 1. júla 2019 na emailovú adresu: kancelaria@mashnilec.sk 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!


Skočiť na hlavné menu