Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v Prešove


Dátum: 24.04.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Termín konania: 24. apríl 2019 (streda) o 9.30 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Veľká zasadačka II. Poschodie

Lektor: Mgr. Martina Petijová

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu