Informačný seminár k výzve zameranej na podporu MSP v rámci rozvoja cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja


Dátum: 14.07.2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

DÁTUM A ČAS:   14. júla 2020 (utorok), začiatok o 9:00 hod
MIESTO:   Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Dom kultúry Snina (spoločenská miestnosť, 2. posch.), Strojárska ul. č. 2060/95, 069 01 Snina

PROGRAM:
08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10   Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja
09:10 – 11:00   Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
11:00 – 11:30   Prestávka
11:30 – 13:00   Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 10. júla 2020 na e-mailovej adrese vyzvy@mhsr.sk s uvedením textu „INFOSEMINÁR SNINA“ v predmete e-mailu. Účasť na seminári je bezplatná.

UPOZORNENIE
V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.


Skočiť na hlavné menu