Informačný seminár k výzve z OP KŽP na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v Nitre


Dátum: 05.02.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Nitrianskeho samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Termín a miesto konania: 

  • 05.02.2020 o 10.00 Nitra (streda)
  • prednášková miestnosť A2 v priestoroch budovy  – Agroinštitút Nitra, Akademická 4

Program:

  • 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
  • 10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
  • 11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť, prosíme potvrdte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 31.01.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu