Informačný seminár k výzve z OP KŹP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) v Trnave


Dátum: 14.02.2019

Obrázok k aktualite Informačný seminár k výzve z OP KŹP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) v Trnave
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom:
  • OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
  • OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov,
  • OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Termín a miesto konania:
  1. február 2019 (štvrtok), Trnava o 9:30 hod.
Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála
Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr do 12. februára 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Skočiť na hlavné menu