INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE Z IROP ZAMERANEJ NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19


Dátum: 03.09.2021

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trnavskom kraji a SO pre IROP Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Cieľom seminára je prezentácia podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy. Upozorňujeme, že, oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1000 podľa údajov ŠÚ k 31.12.2019.

Seminár sa uskutoční 03.09.2021 v čase od 10:00 do 13:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava.

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti je potrebné sa na seminár registrovať cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete v POZVÁNKE po kliknutí na tento odkaz.


Skočiť na hlavné menu