Informačný seminár k výzve z IROP zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 v Žiline


Dátum: 31.08.2021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizujú informačný seminár k výzve IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Seminár sa uskutoční 31.08.2021 v priestoroch kongresovej sály Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Program s elektronickým odkazom na prihlásenie (formát: pdf., veľkosť: 251kB).


Skočiť na hlavné menu