Informačný seminár k výzve "WIFI pre Teba" v Trenčíne


Dátum: 19.11.2019

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba".

Termín a miesto konania: 19. novembra 2019 (utorok), Trenčín - Zasadačka na 7. poschodí Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním informácie na e-mail: petra.hinkova@tsk.sk. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu