Informačný seminár k výzve „WIFI pre TEBA“ v Nitre


Dátum: 28.10.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitre v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“. Informačný seminár je určený pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem predložiť žiadosť o NFP ako aj pre úspešných prijímateľov, ktorým už boli schválené žiadosti o NFP.

Termín konania: 28. OKTÓBRA 2019, 10:00 -14:00 hod.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, prednášková miestnosť A2, Akademická 4, 949 01 Nitra

Účasť na seminári je bezplatná a pre účastníkov bude pripravené občerstvenie. Svoju účasť  prosím  potvrďte v termíne do 25.10.2019 do 9:00 hod. vyplnením formulára TU: Prihláška

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu