Informačný seminár k výzve so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ v Prešove


Dátum: 14.11.2019

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.

Termín konania: 14. november 2019 (štvrtok) od 8.30 hod

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2.poschodie, Prešov

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím, potvrďte na základe online prihlasovacieho formulára v termíne do 7. novembra 2019, alebo do naplnenia kapacity školiacej miestnosti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu