INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"


Dátum: 29.07.2019

Obrázok k aktualite INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"
 
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
  • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
    1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.
 
Informačný seminár sa bude konať:
5. augusta 2019 (pondelok) v Bratislave o 13:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)
PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU!

Dovoľujeme si Vás informovať, že informačný seminár bude dostupný aj potenciálnym žiadateľom, ktorí sa ho nebudú môcť osobne zúčastniť a to cez priamy prenos informačného seminára prostredníctvom online internetového vysielania. Vytvorený materiál bude zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a tak naďalej poslúži ostatným potenciálnym žiadateľom o NFP.
Súbor typu pdf
626.3 kB

Skočiť na hlavné menu