Informačný seminár k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01


08.09.2017
Obrázok k akcií Informačný seminár k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Informačný seminár
 pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01
V základnej škole úspešnejší
 
8. 9. 2017      Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:15     Činnosť IPC Prešov
10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení   žiadatelia,...)
10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia
13:00                   Záver seminára
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov
Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
 

Skočiť na hlavné menu