INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPII-2018/7/1-DOP "Wifi pre Teba" v ŽILINE


Dátum: 18.09.2018

Obrázok k aktualite INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPII-2018/7/1-DOP "Wifi pre Teba" v ŽILINE
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu „Wifi pre Teba“

Termín: 18. september 2018 o 10:00 hod.
Miesto: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
 
Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 13. septembra 2018.
 
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
POZVÁNKA
 
Skočiť na hlavné menu