Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" v Banskej Bystrici - ZMENA TERMÍNU NA 31.01.2018


Dátum: 18.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" v Banskej Bystrici -  ZMENA TERMÍNU NA 31.01.2018
Imlementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s IPC Banská Bystricia
spoluorganizujú dňa 18.1.2018  31.01.2018 na MsÚ v Banskej Bystrici informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím".

Termín konania: 18.01.2017 (štvrtok)  31.01.2018
Miesto konania: Mestský úradu Banská Bystrica, 
Československej armády 26, Miestnosť č. 290 na 2. posch. 
Skočiť na hlavné menu